Welkom op de website van Praktijk De Stille Kracht!

Zoek je een ontspannen creatieve workshop of tekencursus? Of spelen er dieperliggende vraagstukken in je eigen leven of het leven van je kind en wil je die graag onderzoeken of proberen op te lossen?
Dan kun je terecht bij Praktijk De Stille Kracht. Astrid Jongste verzorgt voor jou op professionele wijze, met passie en enthousiasme, diverse activiteiten en Luisterkindafstemmingen.

Tekenlessen en Creatieve workshops

Astrid coacht

De tekenlessen en creatieve workshops zijn gericht op je persoonlijke en creatieve ontwikkeling: ontspannend en verrijkend. Het zijn kadootjes voor jezelf. Even weg uit de hectiek van alle dag.

Kenmerkend voor alle activiteiten is, dat je geen teken- of creatieve vaardigheid nodig hebt om mee te kunnen doen.

De tekenlessen worden in kleine groepen van 3 of 4 personen gegeven op het praktijkadres te Apeldoorn. Voor grotere groepen wijk ik uit naar een andere passende locatie. Mocht je zelf een groepje van minimaal 5 personen en voldoende ruimte hebben, dan kom ik ook graag naar jou. De reiskosten worden dan wel apart in rekening gebracht. Jijzelf mag als 6e persoon gratis mee doen.

Kijk op de pagina van de tekenlessen voor het actuele aanbod en een toelichting op mijn werkwijze.

Coaching (ook voor teams/groepen)

Coaching

Wil je meer uit jezelf halen? Heb je wensen of doelen die je steeds voor je uit schuift? Of is je helemaal niet duidelijk wat je nu eigenlijk wilt? Dan bied ik je, met behulp van creatieve middelen en/of energetische technieken, een luisterend oor, een spiegel of een handvat om je vragen, wensen en/of doelen te realiseren of helder te krijgen. Het gaat om vooruit kijken en vaststellen wat jij of je team daarbij nodig hebt/heeft. Ik maak daarbij gebruik van de tekentaal. Dat wil zeggen dat ik je zal vragen om je verhaal om te zetten in beelden. Omdat de beelden gevormd worden vanuit een dieperliggende laag van jezelf, geeft het resultaat inzichten over wat je sterke en wat je zwakke punten zijn in relatie tot jouw onderwerp. Lees meer hierover op de pagina over Coaching.

Individuele coachingssessies geef ik in mijn praktijkruimte bij mij thuis.  

Groepscoaching/Teamcoachingvoor bedrijven verzorg ik op een passende (bedrijfs-)locatie met voldoende ruimte voor alle deelnemers. Graag maak ik hiervoor een vrijblijvende afspraak, zodat ik een passende aanbieding kan maken.

Luisterkindafstemmingen

Logo Luisterkind

In aanvulling op de creatieve werkzaamheden ben ik ook werkzaam als Luisterkindwerker.  
Luisterkind is een prachtige werkwijze voor volwassenen en kinderen die niet zozeer vanuit een bestaande situatie verder willen (coaching), maar die de oorzaak van de situatie of van het probleem willen aanpakken. 
Op basis van een foto en de vraagstelling of probleemomschrijving van de cliënt, vindt een luisterkindafstemming plaats op afstand.  Ik stem me vanuit stilte en ontspanning af op de cliënt via de omringende energie. Hierdoor vindt informatieoverdracht plaats, die ik volgens de luisterkindmethode omzet in een emailbericht aan de cliënt. De overeenkomst tussen deze werkwijze en de creatieve werkvormen is, dat ook hier zowel de vraag als het antwoord vanuit de cliënt komt. Voor meer informatie over deze werkwijze verwijs ik je graag naar de pagina over de Luisterkindafstemmingen.